Fredrich Wilhelm Frank

 

Fredrich Wilhelm Frank blev født i anden halvdel af 1800 tallet i Tyskland af jødiske forældre. Han tilbragte sin barndom og ungdom i Tyskland. Som så mange andre dygtige forretningsmænd søgte han til England hvor han opbyggede en stor international købmandsvirksomhed med import af varer fra Østen herunder især Te. Da 1. Verdenskrig brød ud, og de personlige forhold blev præget af ufreden, afviklede Købmand Frank Firmaet og rejste sammen med sin engelsk fødte hustru Angelina Frank til Danmark.

Da jødeforfølgelserne tog til i Tyskland i 1930’erne, hjalp Købmand Frank personligt flere jødiske flygtninge fra Tyskland til at komme til USA via Danmark.

Allerede i 1937 besluttede Købmand Frank og hans hustru, der ikke selv havde børn,  at testamentere deres anseelige formue til godgørende formål i Danmark som tak for god modtagelse da de selv kom til Danmark. Købmand Frank døde i 1941 og hustru Angelina Frank i 1953 og ”F.W.Frank og hustru fru Angelina Franks mindelegat” blev således stiftet i 1953 med tre formål: at støtte trængende familiers børn, støtte videreuddannelses formål og støtte forskning.