profilbillede_graatoner_2.jpg

Velkommen til Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks mindelegat!

Ovennævnte legat er stiftet af Friedrich Wilhelm Frank og dennes hustru Angelina Frank.

Friedrich Wilhelm Frank døde i 1941.

Ægtefællerne Frank testamenterede en anseelig del af deres formue til godgørende formål i Danmark og ved Angelina Franks død i 1951 blev ovennævnte legat etableret.

Legatets formål er at yde legater til:

-          Værdigt trængende, herunder syge og/eller gamle

-          Uddannelse i videste forstand

-          Forskning i videste forstand

Tildeling af et legat forudsætter indgivelse af ansøgning.

Legattildelinger overstiger sjældent kr. 10.000.

Ansøgning med bilag sendes i ét eksemplar til legates forretningsfører, advokat Peter C. Kierkegaard, jfr. nedenfor.

Ansøgningsskema findes i menuen til højre på denne hjemmeside.

Ansøgningsfrist er hvert år den 31. august.

Ansøgninger modtages ikke pr. mail, men alene ved almindelig postforsendelse. Du skal ikke vedlægge en frankeret retur/svarkonvolut til ansøgningen.

Meddelelse om tildeling af legater tilgår alene de personer, der tildeles et legat.

Friedrich Wilhelm Frank og Hustru Angelina Franks mindelegat

c/o KLAR Advokater P/S

Indiakaj 12, st.

2100 København Ø.