profilbillede_graatoner_2.jpg

Velkommen til Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks mindelegat!

Ovennævnte legat er stiftet af Friedrich Wilhelm Frank og dennes hustru Angelina Frank.

Friedrich Wilhelm Frank døde i 1941.

Ægtefællerne Frank testamenterede en anseelig del af deres formue til godgørende formål i Danmark og ved Angelina Franks død i 1951 blev ovennævnte legat etableret.

Legatets formål er at yde legater til:

-          Værdigt trængende, herunder syge og/eller gamle

-          Uddannelse i videste forstand

-          Forskning i videste forstand

Tildeling af et legat forudsætter indgivelse af ansøgning.

Legattildelinger overstiger sjældent kr. 10.000.

Ansøgning med bilag sendes i ét eksemplar til legates forretningsfører, advokat Peter C. Kierkegaard, jfr. nedenfor.

Ansøgningsskema findes i menuen til højre på denne hjemmeside.

Ansøgningsfrist er hvert år den 31. august.

Ansøgninger modtages ikke pr. mail, men alene ved almindelig postforsendelse.

Meddelelse om tildeling af legater tilgår alene de personer, der tildeles et legat.

Peter C. Kierkegaard

Forretningsfører, advokat

Indiakaj 12

2100 København Ø.

Tlf. 72 28 91 00

Mail: pck@klaradvokater.dk